Διοίκηση

ΕΠΑΛ

Διευθύντρια : Πατσιού Ιωάννα  Μηχανολόγος

Υποδιευθυντές : Τραγουλιάς Γεώργιος  καθηγητής Πληροφορικής

                                         Τσουκαλάς Χριστόφορος  Ηλεκτρονικός

 

Εργαστηριακό Κέντρο (ΕΚ)

Διευθυντής : Μακρυγιώργος Ευάγγελος  Μηχανολόγος

Υποδιευθύντρια : Μπεζαΐτη Βασιλική  Ηλεκτρολόγος