Δευτέρα, 06 04, 2020

Σχετικά με το ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

 

Τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) εντάσσονται στη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση και λειτουργούν τόσο σε ημερήσιο όσο και σε εσπερινό κύκλο.

Το Επαγγελματικό Λυκείο (ΕΠΑΛ) ως έχει τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά:

 • Είναι ισότιμο με το Γενικό Λύκειο.
 • Προσφέρει επαρκή γενική παιδεία, χωρίς αυτό να γίνεται εις βάρος της επαρκούς επαγγελματικής εκπαίδευσης.
 • Δεν δεσμεύει τους μαθητές με πρόωρες επιλογές.
 • Δίνει πρόσβαση στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα)
 • Παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση με εύρος, η οποία δεν απαξιώνεται με τον χρόνο, αλλά αποτελεί ισχυρή βάση για μελλοντικές νέες επαγγελματικές ενασχολήσεις με την πρόοδο της τεχνολογίας και τις συνεχείς εναλλαγές που σημειώνονται στην τεχνογνωσία.
 • Έχει την αναγκαία ευελιξία και προσαρμοστικότητα που πρέπει να χαρακτηρίζει ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα.

Τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) διακρίνονται σε ημερήσια και εσπερινά. Η φοίτηση στα ημερήσια είναι τριετής και στα εσπερινά, όπου φοιτούν εργαζόμενοι μαθητές, είναι τετραετής.

Στην Α' Τάξη των ΕΠΑΛ εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου χωρίς εξετάσεις. Οι μαθητές στην Α' Τάξη παρακολουθούν τα μαθήματα γενικής παιδείας και τα μαθήματα ενός κύκλου μαθημάτων συναφών επαγγελματικών τομέων, ώστε να αποκτήσουν πλήρη γνώση των αντικειμένων του κάθε τομέα. Οι απόφοιτοι της Α' τάξης, μπορούν να εγγράφονται στη Β' τάξη των ΕΠΑΛ, στη Β' τάξη του Γενικού Λυκείου, αλλά και στην Α' τάξη των ΕΠΑΣ.

Στην Β' τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι στη Β' τάξη του Επαγγελματικού ή Γενικού Λυκείου και οι κάτοχοι πτυχίου Α΄ Κύκλου ΤΕΕ. Στους μαθητές των Γενικών Λυκείων που προσέρχονται και εγγράφονται στη Β' τάξη του ΕΠΑΛ παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης ειδικού προγράμματος επαγγελματικών μαθημάτων, συναφών με τον τομέα τον οποίον επέλεξαν να φοιτήσουν στη Β' τάξη, τα οποία παρακολουθούν με την έναρξη του σχολικού έτους σε ειδικά τμήματα υποδοχής.
Η Β' Τάξη των ΕΠΑΛ είναι διαρθρωμένη σε Επαγγελματικούς Τομείς. Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθούν τα κοινά μαθήματα και όλα τα μαθήματα ενός τομέα που επιλέγουν.

Η Γ? Τάξη είναι διαρθρωμένη σε επαγγελματικές ειδικότητες. Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθούν τα μαθήματα της ειδικότητας που επιλέγουν και τα οριζόμενα για την ειδικότητα μαθήματα γενικής παιδείας

Στους αποφοίτους του ΕΠΑΛ μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις χορηγείται :

 • Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου καθ? όλα ισότιμο με του Γενικού Λυκείου, ικανό να εξασφαλίσει στον κάτοχό του μετά από συμμετοχή στις Πανελλήνιες εξετάσεις, την εισαγωγή του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Πανεπιστήμια και Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα) σε ισότιμη βάση με τους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου.
 • Πτυχίο επιπέδου 3, που θα τους δίνει την δυνατότητα να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή να εγγράφονται στα ΙΕΚ.

Ειδικότερα οι απόφοιτοι έχουν το δικαίωμα :

 1. να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 2. να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα τμήματα και στις σχολές των Ανώτερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 7 του παρόντος νόμου.
 3. να εγγράφονται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και κατά προτεραιότητα σε τμήματα αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας με την ειδικότητα του πτυχίου τους.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των επαγγελματικών λυκείων καθορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2009/1992.

Για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα εξετάζονται σε γενικά και επαγγελματικά μαθήματα, σε ίσο αριθμό με τα εξεταζόμενα για τους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου. Τα μαθήματα γενικής παιδείας εξετάζονται σε κοινά θέματα με τους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου.

Οι κάτοχοι απολυτηρίου εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.2555/1997, όπως ισχύει, μετά από συμμετοχή στις πανελλήνιες εξετάσεις, εξεταζόμενοι σε μαθήματα γενικής και επαγγελματικής παιδείας και σε ίσο αριθμό με τα εξεταζόμενα για τους αποφοίτους του εσπερινού Γενικού Λυκείου. Η εισαγωγή γίνεται σε ποσοστό θέσεων, επιπλέον του αριθμού εισακτέων, το οποίο ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και είναι κοινό για τους μαθητές των Γενικών και Επαγγελματικών εσπερινών Λυκείων. Ειδικά, προκειμένου για εισαγωγή στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων, το ποσοστό αυτό ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουριστικής Ανάπτυξης.
Τα μαθήματα γενικής παιδείας εξετάζονται σε κοινά θέματα με τους αποφοίτους του εσπερινού Γενικού Λυκείου